De PCG

De Provinciale Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Groningen (PCG) bundelt de belangen van meer dan honderd aangesloten organisaties in de provincie Groningen.
Mensen met een lichamelijke handicap of een chronische ziekte kunnen bij ons terecht voor informatie over organisaties die zich richten op mensen met een specifieke handicap.

 Over de PCG 

 

Thema's

De thema's van de PCG, zoals de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), Mobiliteit en Openbaar Vervoer (MobOV), Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken enGehandicapten (WTCG), Programma Versterking ClientPositie (VCP) etc.

 Thema's  

 
 

Werkwijze en Missie

De PCG werkt met vrijwilligers ondersteund door een beroepskracht.

Onze missie is het realiseren van een samenleving, waaraan mensen met een chronische aandoening of handicap als volwaardig burger deelnemen, op basis van gelijke rechten, gelijke kansen en gelijke plichten. Collectieve belangenbehartiging en het bieden van ondersteuning en service aan de lidorganisaties zij de twee voornaamste taken van de PCG.

Evenementen 

Contact 

 

Samenwerking

Onze kracht zit in samenwerking.

De PCG werkt  samen met gemeentes, patientenverenigingen, Ieder(in) en diverse andere organisaties op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.
(C) 2017 Gehandicaptenraad Groningen.

Disclaimer